O mne

Zuzana Domitreková

V roku 2019 zapísaná medzi fyzické osoby v športe ako športový odborník - športový masér, na základe akreditovaného kurzu športovej masáže.